SAW Passive Wireless

  • Saw passive wireless parameters

    Vidio pasivne bežične parametre

    Koristeći princip mjerenja temperature površinskog akustičnog talasa, informacije o temperaturi u komponente signala frekvencije elektromagnetnog talasa.Senzor temperature je direktno instaliran na površini komponenti temperature mjerenog objekta, odgovoran je za prijem radio frekvencijskog signala i vraćanje radio signala sa temperaturnim informacijama u kolektor, kada senzor temperature radi normalno, nije mu potrebno vanjsko napajanje napajanje kao što je baterija, napajanje CT petlje.Prijenos signalnog polja između temperaturnog senzora i temperaturnog kolektora ostvaruje se bežičnim elektromagnetnim valovima.

  • Saw passive wireless parameters

    Vidio pasivne bežične parametre

    Koristeći princip mjerenja temperature površinskog akustičnog talasa, informacije o temperaturi u komponente signala frekvencije elektromagnetnog talasa.Senzor temperature je direktno instaliran na površini komponenti temperature mjerenog objekta, odgovoran je za prijem radio frekvencijskog signala i vraćanje radio signala sa temperaturnim informacijama u kolektor, kada senzor temperature radi normalno, nije mu potrebno vanjsko napajanje napajanje kao što je baterija, napajanje CT petlje.Prijenos signalnog polja između temperaturnog senzora i temperaturnog kolektora ostvaruje se bežičnim elektromagnetnim valovima.