Piezoelektrični saobraćajni senzor

  • Piezoelectric Traffic Sensor for AVC (Automatic Vehicle Classification)

    Piezoelektrični prometni senzor za AVC (automatska klasifikacija vozila)

    Inteligentni saobraćajni senzor CET8311 je dizajniran za trajnu ili privremenu instalaciju na putu ili ispod puta radi prikupljanja podataka o saobraćaju.Jedinstvena struktura senzora omogućava da se montira direktno ispod puta u fleksibilnom obliku i tako se prilagođava konturi puta.Ravna struktura senzora otporna je na buku na putu uzrokovanu savijanjem površine puta, susjednih traka i talasima savijanja koji se približavaju vozilu.Mali rez na kolovozu smanjuje oštećenje površine puta, povećava brzinu ugradnje i smanjuje količinu fuge potrebne za ugradnju.