Data logger

  • Wim System Control Instructions

    Upute za kontrolu sistema Wim

    Pregled sistema Enviko quartz dinamički sistem za vaganje usvaja Windows 7 ugrađeni operativni sistem, PC104 + magistralu koja se može proširiti i komponente sa širokim temperaturnim nivoom.Sistem se uglavnom sastoji od kontrolera, pojačivača punjenja i IO kontrolera.Sistem prikuplja podatke dinamičkog senzora vaganja (kvarc i piezoelektrični), namotaja senzora uzemljenja (detektor laserskog završetka), identifikatora osovine i senzora temperature i obrađuje ih u potpune informacije o vozilu i informacije o vaganju, uključujući...