Situacija slučaja

Kineski projekat Nanjing

Novembar 2019, Quartz Weigh In Motion sistem (kvarcni WIM senzori, pojačalo, registrator podataka) je instaliran na 4 lokacije/20 traka, projekat automatskog utvrđivanja težine u Nanjingu, Kina.

Pakistan Project

juna.2019, Quartz Weigh In Motion sistem (kvarcni WIM senzori, pojačalo, data loger) je instaliran na 7 lokacija/28 traka, nadgledajući puteve na autoputu (preopterećenje) u Pakistanu.

Russian Project

juna.2018, Quartz Weigh In Motion sistem (kvarcni WIM senzori, pojačalo, Data logger) je instaliran na 2 lokacije /6 traka, nadgledajući puteve na autoputu u Rusiji.

Shandong China Project

Jun 2020, Quartz Weigh In Motion sistem (kvarcni WIM senzori, pojačalo, data loger) je instaliran na 6 lokacija /32 trake, automatski legalni projekat utvrđivanja težine u Šandongu, Kina.

Kineski projekat Tianjing

Jun 2021, Quartz Weigh In Motion sistem (kvarcni WIM senzori, pojačalo, data loger) je instaliran na 6 lokacija /36 traka, automatski legalni projekat utvrđivanja težine u Tianjinu, Kina.